Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • November 8, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)中共疫情清零政策,還能維持多久。

上海迪士尼樂園,在上週一名遊客COVID-19檢測呈陽性,使得 34,000人無法離開,等待PCR測試。 發佈日期:2021年11月9日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0