เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
264 views • November 7, 2021

What's the BIG DEAL with solo female traveller Overlanding? | Alaska Highway Mile 0

Overland Lady
Overland Lady
I received an interesting comment challenging the idea of girls who solo camp, travel, overland, etc. Sparked some thoughts in me to share with you during my trip. Apologies for the rain noise. I added subtitles and hope it'll help if you can't hear clearly. Photos and blog post of this episode: https://moniquesong.com/whats-the-big-deal-with-solo-female-overlander-alaska-highway-mile-0/ Portable smoothy blender: https://amzn.to/3BWcM8U Holiday gift ideas for Overlanders: https://www.amazon.com/shop/moniquesong?listId=2XINDJJIAINLX Join my Patreon for real-time updates, shop discounts, behind the scene, my GPS tracking, and more: https://www.patreon.com/overlandlady Merch & Stickers: https://overlandbabe.com Thank you for your support. I couldn't do this without you! How I film myself solo: https://youtu.be/Imgkh7yxTw8 0:00 Intro 0:54 Rainy morning & healthy breakfast shake 5:46 A "hater" comment? 7:58 Social expectation limits girls 9:19 More reason not many girls do this 15:46 Alaska Highway Mile 0, Let's go! ----- Find me at: Instagram: http://instagram.com/moniquesong Facebook: https://facebook.com/overlandlady Website: https://moniquesong.com - Gaia Offroad GPS Discount: https://goo.gl/3gxEvD Gear I use: https://kit.co/moniquesong My camera: https://amzn.to/3tONruX My fountain pen: https://amzn.to/2XlpTSp My Lithium portable power station: https://amzn.to/3nxBqsC My air fryer: https://amzn.to/3hS8sjR --- Disclaimer: Some of the links above are affiliate links, where I earn a small commission if you purchase an item. This comes at NO additional cost to you but helps support this channel and enables me to make free content. Thanks for watching and for your support.
Show All
Comment 0