เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
490 views • January 7, 2022

Wood turning - Pine Checked Fruit Bowl

RDM Woodturning
RDM Woodturning
Pine construction timber made into a pretty bowl (11 x 2 1/2 inch) with a red, green and yellow Tulipwood veneer inlays, creating a checked effect. Thank you for watching. Starbond https://bit.ly/3En7R3h Bowl Sanding tool https://amzn.to/3s4eJvg Gouge Chisel Sharpening Jig https://amzn.to/3swHTEr Charnwood Lathe https://amzn.to/3b7n2zR Sanding Sealer https://amzn.to/3quHAIs …an absolute essential! WoodWax22 https://amzn.to/3m6PncQ Gorilla Glue https://amzn.to/3AOMhSB *If you shop through these links, I may receive a small commission. The price is the same for you, but it helps support me as a beginner woodturner in my quest to get a better lathe to make even bigger projects, and I really appreciate it! Note this is NOT an instructional video, or designed for any education purposes, it is simply my own personal steps on my wood turning journey. #pinebowl #woodturning #rdmwoodturning
Show All
Comment 0