เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
959 views • November 4, 2020

The Invisible Influence of Big Tech on Politics and Elections: Allum Bokhari

How do big tech companies impact the political beliefs of their users? In this episode, we sit down with investigative journalist Allum Bokhari, author of “#DELETED: Big Tech's Battle to Erase the Trump Movement and Steal the Election.” Bokhari conducted a number of interviews with big tech insiders to learn more about how Silicon Valley tech giants can influence users, and even elections. This is American Thought Leaders , and I’m Jan Jekielek.
Show All
Comment 0