Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • October 7, 2022

陸生來美留學 移民律師:畢業前可申請庇護|今日加州

陸生來美留學 移民律師:畢業前可申請庇護 海外的中國留學生,因為受中共無神論的影響,本來沒有信仰,但來到美國接觸自由社會後,有了信仰。移民律師艾飛力表示,這種情況可以辦庇護。 移民律師 艾飛力:「中國是一個無神論的國家,在中國,你說你有信仰的話,大家會覺得你可能會有些問題,其實,他們來這邊之後,他們碰到了不一樣的環境,然後他們碰到了一些信仰,不管是基督教,或者是法輪功,所以,如果他們這樣做了,如果他們知道,在中國這樣做非常危險,他們有權利在這邊申請庇護的。」 普遍留學生認為,庇護必須在入境美國一年內申請,但律師指出,留學身份快到期再申請庇護,也會被美國政府接受。 移民律師 艾飛力:「因為,我們也不知道你什麼時候變成基督徒,什麼時候有想申請的恐懼,很多人,其實他們來美國的時候,他們沒有什麼申請庇護的理由,他們剛來,但是,他們享受這邊自由之後,講了一個教會,或者發現了政治的意識,政治的信仰,他們以後有這個恐懼的。」 另外他還提到,並非受過迫害才能申請庇護,只要申請者能夠證明,回國可能會被迫害,也可以辦理庇護。 移民律師 艾飛力:「很多美國政府的官員,他們想要看你證明,你幹了這邊熟悉的,為什麼中國政府會找你。所以你必須證明,你不是一個普通的教會成員、普通的一個成員,而是一個願意幫助教會、願意幫助其他人,可能會在微信發一些經文,在微信,在推特會發表,就是簡單的,在這邊的教會的生活。中國政府一定會認為,這個人是很麻煩,在國內的人很多人可以看。」 艾飛力還解釋,在國內有公職的美國訪問學者,只要能證明庇護合理,也可以申請。 #來美留學 #申請庇護 #移民律師艾飛力 #自由與信仰 #美國政府 #入境美國 #無神論國家 #訪問學者 #庇護合理 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0