Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • February 3, 2021

美国智库建议对华新战略是要习近平“走人”?这对习近平绝对是一个五雷轰顶的”战书“。那么这个战书到底是怎么来的呢?【李軍訪談第14集 20210202】

李军工作室
李军工作室
美国智库建议对华新战略是要#习近平 “走人”?这对习近平绝对是一个五雷轰顶的”战书“。那么这个战术到底是怎么来的呢?#李軍訪談 第14集 20210202 本頻道通過展示中共所犯下的種種罪行包括歷次政治運動:土改、三反五反、鎮壓反革命、反右、文化大革命、六四、迫害法輪功、迫害新疆少數民族以及活摘器官一直到現在剝奪香港人的民主自由、破壞一國兩制以至於傳播瘟疫,危害全也界的罪行,幫助華人認清中共的邪惡本質。我們呼籲中國人都積極參與退黨運動,三退保平安,早日讓中國進入一個沒有共產黨的新中國。
Show All
Comment 0