Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
304 views • December 1, 2022

Whistleblower: US Sends Unaccompanied Immigrant Children to Cartels

NTD News
NTD News
Project Veritas released a video of a U.S. government whistleblower who says a government program sends unaccompanied immigrant children to criminals.
Comment 0