Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,558 views • June 4, 2022

〈字幕版〉米海軍 退役艦を同盟国に譲渡する可能性

米海軍は、フリーダム級沿海域戦闘艦(LCS)9隻の退役を検討しています。マイク・ギルディ海軍作戦部長は、南米の同盟国へ戦闘艦を譲渡する可能性を示唆しました。
Comment 0