Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
538 views • April 20, 2022

王思聰拒做核酸,揭露連花清瘟被禁言;國家基因庫主任舉報華大基因,遭報復打殘;烏東大戰開打,英提供暴風雨裝甲車;上海官宣7人死於疫情,菲律賓駐華大使死亡【 #全球新聞 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #王思聰 00:00 摘要 00:59 烏東大戰開打 英向烏克蘭提供「迄今最好」武器 04:01 上海官宣7人死於疫情 菲律賓駐華大使死亡 08:34 國家基因庫主任舉報華大基因 遭打擊報復 09:53 王思聰拒做核酸 揭露連花清瘟被禁言 10:51 美國解除公交運輸口罩令 撤89國旅行限制 12:20 神韻配合無間 帶來慈悲祥和 王思聰拒做核酸 揭露連花清瘟被禁言 國家基因庫主任舉報華大基因 遭報復打殘 烏東大戰開打 英提供暴風雨裝甲車 上海官宣7人死於疫情 菲律賓駐華大使死亡 美解除公交口罩令 撤銷89國旅行限制 ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 王思聰拒做核酸,揭露連花清瘟被禁言;國家基因庫主任舉報華大基因,遭報復打殘;烏東大戰開打,英提供暴風雨裝甲車;上海官宣7人死於疫情,菲律賓駐華大使死亡【 #全球新聞 】| #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0