Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,831 views • May 3, 2022

【新聞看點】 上海の若者が飛び降り自殺「怨霊になって憑りついてやる」

上海全市民「音楽祭」、市中に響きわたる「鍋を叩く音」、「飢餓」などで絶望した上海の若者が飛び降り自殺「怨霊になって憑りついてやる」と言い残す
Comment 0