Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9148
1,045 views • June 23, 2022

Wire Fraud: DeSantis's 2018 Opponent Indicted

NTD News
NTD News
In Florida, Andrew Gillum, a former mayor and Governor Ron DeSantis's 2018 opponent, has been indicted for wire fraud and other charges. Gillum was a Democratic star who narrowly lost to DeSantis four years ago.
Comment 0