ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,062 views • July 7, 2022

〈吹替版〉中共の軍事力は米国を凌駕するのか(上)

中国の軍事力はアジアで米国を凌ぐ勢いなのでしょうか?中共政権の急速な軍拡は、近隣諸国に緊張をもたらしています。NATO首脳会議に、初めてインド太平洋地域の国々が参加することになりました。しかし、ウクライナで戦争が勃発し、米政府は中国とロシアに同時に対処するための十分なエネルギーを持っているのでしょうか?NTDは、国際戦略研究協会のグレッグ・コプリー会長に話を伺いました。
Comment 0