Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • May 14, 2021

中共將在珠峰設置隔離線防堵中共病毒

為防治中共病毒越過珠穆朗瑪峰進入藏區,中共在本月初宣佈在峰頂設置隔離線。目前,已有至少17名到過尼泊爾珠峰大本營的登山者被確診感染了中共病毒。
Comment 1