Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
6 views • March 7, 2022

【新視角聽新聞】愛上俄羅斯? 中國民眾爆買俄商品

(廣東話)【新視角聽新聞】俄羅斯國家館網店各類零食、茶葉都被中國民眾買空。除了商品熱銷之外,中俄貿易概念股最近也受到追捧。專家分析,這波政治傾向購買,是否持久需觀察
Comment 0