Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12195
157 views • November 30, 2022

Appeals Court Dismisses College Vaccine Lawsuit

NTD News
NTD News
A U.S. appeals court upheld a dismissal against university vaccine mandates. That’s after Dr. Aaron Kheriaty, a professor, sued the school for insisting he receive a COVID jab, despite him claiming natural immunity.
Comment 0