Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
472 views • June 23, 2021

上海外灘夜空現巨大三角形UFO|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
6月22日,網上傳出多個視頻顯示,上海外灘的夜空中,疑似出現了一個巨大的三角形不明飛行物。 有多個網友從不同的角度,在上海外灘附近拍攝到了這個巨大的黑色三角形不明飛行物,輪廓非常清晰,長時間懸浮在雲層中一動不動。 有網友驚恐的表示「太嚇人」,還有網友認爲這個飛行物很像「科幻片里的一個飛船」,「是不是外星人的飛機」?還有網友同時拍攝了天空下的上海電視塔和黃浦江等景象,以證明視頻真實不虛。
Show All
Comment 0