Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
173 views • January 9, 2022

走路還搖搖晃晃的小寶寶 動作都太可愛了👶🏻~

放鬆時光
放鬆時光
兩歲男孩無法吹熄蠟燭+小小孩學爺爺拿拐杖走路+小女娃遇見小鹿斑比😄😄😄 Credit:Jukin, ViralHog.
Comment 0