Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • December 6, 2021

2021年「亞洲實力指數」報告顯示,中共「已失去通往亞洲霸主的道路」。

#香港大紀元 #大紀元新聞 #Lowy Institute #中共 2021年「#亞洲實力指數 」報告顯示,中共「已失去通往亞洲霸主的道路」。 12月5日, #澳洲智庫洛伊國際政策研究所 (Lowy Institute)公布2021年「亞洲實力指數」報告,顯示美國仍是亞太地區影響力首屈一指的強國,歷經疫情封鎖、實力不減反增;去年被看好的 #中國 (中共)影響力反倒下降,報告分析,該國「已失去通往亞洲霸主的道路」。
Show All
Comment 0