ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
106 views • January 24, 2023

在ポルトガル中共大使館が監視カメラを撤去

ポルトガルの中共大使館が設置した3台の監視カメラが、地域住民から「プライバシーを侵害している」と指摘され、ポルトガル政府が調査に介入しています。
Comment 0