ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • December 7, 2019

印度著名滿洲花椰菜~必吃酥脆花椰菜食譜!【美食天堂】家常料理食譜 一學就會

滿洲花椰菜是最受歡迎的印度中餐 。 當然,這道菜你在滿洲和中國都找不到。卻在印度的大街小巷都看得到,現在還受歡迎到,在美國的各個印度中餐廳裡都找得到他的蹤影。 Click here for English recipes: http://cicili.tv/gobi-manchurian/ CiCi的聯絡方式: http://www.cicili.tv https://www.facebook.com/cicili http://twitter.com/cicili http://instagram.com/cicisfoodparadise #美食天堂 #家常料理 #滿洲花椰菜 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0