ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,241 views • June 13, 2022

湖南省で連続の豪雨 180万人近くに被害

湖南省では連続10日以上も雨が続き、ダムの放水も加わって各地で洪水災害が多発しています。6月8日の時点で、湖南省では180万人近くが直接的な影響を受けています。
Comment 0