เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
173 views • July 16, 2021

US Benefiber Daily Prebiotic Fiber Supplement Powder

US Price- https://amzn.to/3epPwXC US Benefiber Daily Prebiotic Fiber Supplemen Powder ; Helps with Constipation, Doctor recommended ! (Made with wheat dextrin , Unflavored 8.7 Ounces) Support good digestive health Nourishes the good bacteria in your gut No gluten, sugar or artificial flavors... Feedback- 1- Benefiber saved me! I take it twice a day, once in the morning and once in the evening . I am so grateful for this product, in fact my stomach hurts less now that I'm taking it. Thank you for this product, I will definitely be buying it again! Essential product for anyone with chronic constipation and bloating! 2-This is a doctor recommended product, it is amazeballs! I am always constipated no matter how much water and fruits/vegs i eat. I came across benefiber and thought to give it a try. So far from the past 2 months i have been taking it every night two spoons with water and it works great! It dissolves very quickly in one shake and it is tasteless! We are very happy with this product and will continue to purchase. You cannot beat the price either! Awesome, awesome product! ...
Show All
Comment 0