เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
680 views • May 17, 2021

An Architect’s Own Humble Renovation and Extension - An Architect's Home Ep14

The Design Emotive
Sometimes you don't need to do much to have a huge impact, and the home of Melbourne architect John Liu of Inbetween Architecture is a testament to that idea. Their 1970s home had great bones, plenty of natural light, and a fantastic north-facing backyard, but his family was beginning to outgrow the space. After a year of finding the right design, a new main bedroom suite was really all that was needed, with a new entry and corridor to connect the new with the old. The entry and corridor space is the hero of the home, with John including his cultural heritage of been born and raised in Taiwan with Japanese rituals. This entry space gave John, his family and guests a place to take off shoes before entering, as well as a place to store bicycles, scooters and other larger items. The corridor has a built-in bench seat that overlooks and connects with the backyard, and provides a sunny place where you will often find John working, taking phone calls, having a cup of coffee and his children drawing. This corridor is not just a corridor, it's a space to stop, it's a place to relax. John wanted to explore the idea of the entry and corridor being more than just a place you walk through. Be sure to visit the website to read the article, check out the photographs and peek at the floor plans; https://www.thedesignemotive.com/episodes/an-architects-home/john-liu-inbetween-architecture Join this channel to get access to perks; https://www.youtube.com/channel/UCe1R0tqKeEZmbCMPZzH5M2g/join Check out our merch store and pick up something to help support the channel; https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ See more of Inbetween Architecture Website - https://www.inbetweenarchitecture.com.au/ Instagram - https://www.instagram.com/inbetweenarchitecture/ Join the mailing list to have episodes delivered straight to your inbox every fortnight; https://www.thedesignemotive.com/mailing-list For More from The Design Emotive Website - https://www.thedesignemotive.com Instagram - https://www.instagram.com/thedesignemotive Pinterest - https://www.pinterest.com/thedesignemotive Facebook - https://www.facebook.com/thedesignemotive Twitter - https://www.twitter.com/antrichardson_ Mailing list - https://www.thedesignemotive.com/mailing-list Patreon - https://www.patreon.com/thedesignemotive Merchandise - https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ For business inquires, advertising, sponsorship, etc, visit https://www.thedesignemotive.com/advertise and fill out the form. If you're an Australian architecture practice and have a home we can film, get in touch; https://thedesignemotive.com/submissions _________________________________ Produced by The Design Emotive Directed by Anthony Richardson Camera Operated by Anthony Richardson Edited by Anthony Richardson Music from YouTube Audio Library _________________________________ #AnArchitectsHome #AustralianHomes #HouseTour _________________________________
Show All
Comment 0