Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,593 views • January 7, 2022

🔥桃機群聚+4 台灣備戰!提升北部醫療量能|歐洲應對Omicron不封鎖 映照西安悲歌|台NCC曝光小米手機審查|早安新唐人【2022年1月7日】新唐人亞太電視

🔷桃機群聚+4 台備戰社區 提升北部醫療量能 🔷小米手機審查曝光!NCC指有資料回傳疑慮 🔷日澳簽互惠准入協定 劍指中共、捍印太和平 🔷中俄與西方角力地 哈薩克爆30年最大抗爭 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0