Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • May 14, 2021

Derek Chauvin begär ny rättegång i fallet om George Floyds död | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Derek Chauvins försvarsadvokat vill ha en ny rättegång av flera olika skäl, bland annat på grund av att juryn begått tjänstefel. Chauvin dömdes i april för mordet på George Floyd.
Comment 0