Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • October 2, 2021

澳大利亞當地時間9月30日,維多利亞州公布的COVID-19(中共病毒、新冠病毒)數據中,單日新增確診人數為1,438例、5例死亡,較29日增加了488例。

澳大利亞當地時間9月30日,維多利亞州公布的COVID-19(中共病毒、新冠病毒)數據中,單日新增確診人數為1,438例、5例死亡,較29日增加了488例。
Comment 0