Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,484 views • October 25, 2021

🔥南京航空航天大學實驗室驚爆|大連住宅4天2爆|習入聯講話前 美國務院:促台參與聯合國|台歐洲關係升溫|早安新唐人【2021年10月25日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷宜蘭一分鐘雙震規模6.5 不排除3天內再震 🔷習近平講話前 美國務院:美台開會促台灣參與聯合國 🔷南京航空航天大學實驗室驚爆 至少2死9傷 🔷陳柏惟4466票差距被罷免 三個月內誰接棒受矚 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0