ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
444 views • March 13, 2022

Two Dogs Huddle Together to Avoid Vacuuming

Dog Whisperer
Dog Whisperer
Just two dogs horrified of a vaccume 🥺🙈🤣❤️ Credit: @winnieandmarleethegoldens - https://www.instagram.com/winnieandmarleethegoldens/
Comment 0