Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
179 views • February 15, 2022

🔥知情人曝內幕:確認是李瑩 當局定性打壓;台美成實質準同盟 中共無奈跳腳;習近平親口承認重大風險;實錘!當局隱匿結婚證曝光果然不是她;當局搞一幫人帶節奏 反證知法犯法;蘇州被封 全球低端芯片供應恐停滯 2022-02-15 13:00

⏰ 00:00 摘要 ⏰ 01:57 習近平親口承認重大風險 ⏰ 04:31 台美關係出現實質轉變,走向準同盟!北京氣急敗壞只剩謾罵 ⏰ 07:14 蘇州被封 15高速口關閉 全球低端芯片供應恐停滯 ⏰ 08:30 徐州豐縣出身導演曝:鎖鏈女就是李瑩 還一家3個男人用 當地人都知道 但當局已定性 施壓我刪爆料 ⏰ 11:10 實錘!當局隱匿的結婚證被曝光 果然不是李瑩 網民分析小花梅另有其人 ⏰ 13:00 異常詭異:小花梅事件 當局搞出一幫人帶節奏 反證知法犯法 ⏰ 14:19 結束語 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #習近平 #台灣 #李瑩 #蘇州 #中國 #軍事 #經濟 #大陸 #中國新聞 #阿波羅 #阿波羅網 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0