Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
134/1275
1,586 views • April 15, 2022

🔥刪最關鍵!央視亂造 朋友圈瘋對比圖;普京震怒 俄軍旗艦莫斯科號沉沒細節曝光;中共潛艦泰國軍售完了;中國變異病毒⽂化⼤⾰命;上海專家與媒體人批清零政策;憂制裁 中海油准備退出美加英 LS

00:00 摘要 01:07 烏克蘭武裝無人機立大功 助海王星擊沉俄軍黑海艦隊旗艦 03:32 普京震怒!“莫斯科號”沉沒細節流出:恐數百人傷亡 06:18 “偷樑換柱”行不通!中共潛艦泰國軍售完蛋了 08:05 刪除最關鍵信息!央視胡編亂造 朋友圈瘋傳一張左右對比圖 10:18 牆內刷屏文章點出:這是⼀場變異的病毒⽂化⼤⾰命 12:45 上海專家與媒體人批清零政策 14:57 擔憂受制裁 中海油准備退出在美國加拿大和英國的運營 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #央視 #普京 #莫斯科號 #中共潛艇 #上海 #中海油 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0