ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
211 views • December 13, 2019

Пушистый коврик из старых футболок.

Sewing Ideas
Sewing Ideas
Что делать из ненужных футболок, которые просто занимают место и их никто не носит? Отличное решение - сделать пушистый коврик для стульев или пола. В видео я показала как делаю мягкий коврик для стула. В такой лоскутной технике можно делать пушистые коврики разного размера, цветов и даже выкладывать рисунки из кусочков футболок! Получается очень мягкий, приятный, высокий "ворс". Для основы можно использовать любую плотную ткань, я использовала старую джинсовую юбку. Пошив мягкого пледа из лоскутов: https://youtu.be/eOISjciovf0 #коврикизфутболок #своимируками #накладканастул #пушистыйковрик #сшить #изстарыхфутболок #печворк Музыка: www.bensound.com
Show All
Comment 0