Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • March 12, 2022

《有欠尊重》美國副總統賀錦麗與波蘭總統記招時,被問及如何幫助烏克蘭難民問題時開懷大笑,被記者斥責有欠尊重。烏克蘭前傳媒部長孟德爾在社交媒體表示,如果賀錦麗有朝一日成為總統,將會是災難

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0