Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
394 views • June 2, 2021

商道 第06集 | 尚沃、朴多寧 | 韓劇迷~

韓劇迷~
韓劇迷~
尚沃前往洪德銖的住處,希望洪德銖能夠收留他並教導他生意之道,洪德銖卻認為尚沃應該繼續走譯官之路,因此拒絕接受尚沃的要求,於是尚沃將父親臨死前的悔恨告知洪德銖並說不願意重蹈覆轍。 洪德銖只好收留他,但是卻安排他到生意最差的鈺器店擔任使喚,鈺器店的店主三甫偷到同屬江商的絲綢店主順卓和其跟班斗七的談話。並得知尚沃和都房大爺洪德銖有很深的淵源,於是將尚沃當福星一樣捧在手心上,不料洪德銖根本不把尚沃放眼裏…… - 故事背景以19世紀朝鮮半島的商界而展開,描述了其中最具影響力的一位紅頂商人林尚沃的發跡傳奇。林尚沃從小就深受父親影響,立志成為譯官(使節團的專屬翻譯),卻由於遭受苦難而選擇成為了商人;在這之後他不但成為了朝鮮的首富,還破天荒的被國王任命為三品官。他的一生充滿了傳奇,數度在生死交關、商團破產間徘徊,卻仍舊矢志貫徹自己的信念。他至今仍然被韓國人民所緬懷,但是並不只是因為他成就了很大的財富,而是他懂得並且實踐一個做生意的人所必須遵守的道理-商道。
Show All
Comment 0