Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • February 6, 2021

诺贝尔奖越来越廉价,曼德拉玩残了南非、奥巴马玩坏了美国,连黑名贵也被提名?

公民老黑
公民老黑
#诺贝尔奖 #曼德拉 #川普 接受小额赞助、欢迎用金钱来羞辱我 https://www.paypal.me/laohei66 如果您希望给予老黑更大的支持和动力 希望在您能力允许的情况下加入会员 非常感谢! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 关注推特: https://twitter.com/laohei789
Show All
Comment 0