Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • January 5, 2023

Biden visitará la frontera y México; Norte de California se prepara para más tormentas | NTD

NTD en español
NTD en español
💎Done aquí: https://donorbox.org/ntd-en-espanol 💎NTD en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-ntd-noticias 💎NTD en Rumble: https://rumble.com/c/NTDEspanol Noticias de hoy 05 de enero de 2023 en NTD 00:00 Titulares 00:15 Biden visitará la frontera y hablará de seguridad 01:09 Lake presenta 2 apelaciones en caso electoral 02:48 Norte de California se prepara para más tormentas
Show All
Comment 0