Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • December 1, 2022

正值白紙革命,江澤民死了還被利用一把?江時代比習時代好?下一步中國會發生什麼?

天亮時分
天亮時分
觀看完整視頻請移步👉https://is.gd/bkPY57 ‣‣ 乾淨世界 ► https://is.gd/t9y4pe ‣‣ 會員網 ► https://is.gd/rlh4Hx ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/tian-liang_ ‣‣ 自動翻牆APP ►https://x.co/ohope ‣‣ 合作洽談 ► videocenter@bayvoice.net ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Show All
Comment 0