Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
165 views • May 10, 2022

驚悚預言:人類有生之年俄羅斯都無法重返市場!上海封城令百姓失去信心,中國經濟榮景不再!閱兵式規模大幅縮水,俄軍損失慘重!一個人的選舉:香港新「特務首長」到任!【新聞最嘲點 姜光宇】2022.0509

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛逛逛神韻小商品👉 https://www.shenyunshop.com?utm_source=guangyu_funnynews&utm_medium=youtube&utm_campaign=hZyXvHSAcOA&utm_content=description_comment_link_to_syshop 💛 Coupon :「Guangyu10」輸入可打九折 ! 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱「大話西油」👉 https://www.youlucky.biz/dhxy ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #普京 #閱兵 #上海 #李家超 #吳曉波 #連岳 #習近平 -2022年新唐人全世界中華傳統武術大賽,詳情請點擊 https://martialarts.ntdtv.com Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. -驚悚預言:人類有生之年俄羅斯都無法重返市場!上海封城令百姓失去信心,中國經濟榮景不再!閱兵式規模大幅縮水,俄軍損失慘重!一個人的選舉:香港新「特務首長」到任! ©️ 版權所有
Show All
Comment 0