Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,414 views • April 27, 2022

🔥首都封城?北京居民連夜大逃亡;烏聯合越境襲擊,俄導彈庫燃料庫、鐵路一夜全遭襲擊,防空成擺設;傳上海解封要到敏感日後,轉移陰性人到杭州,杭州人紛紛離家;驚曝江澤民侄子在上海大罪

00:00 摘要 01:37 搶錢!廣州白雲區規定:員工每月做十五次核酸方可復工 02:36 北京即將封城?中國首都居民連夜逃離家園 03:40 習近平視察中國人大半路殺出大爺搶盡風頭 04:14 驚曝江澤民侄子在上海犯下的深重罪行 07:31 中南海再釋內鬥信號黨媒批評地方當局防疫「一刀切」 09:01 傳上海解封要64後轉移陰性人到杭州導致杭州人紛紛出逃 10:41 「孔子學院」成攻擊目標院長都挂了! 11:33 烏軍聯合越境襲擊!俄導彈庫燃料庫、鐵路一夜全遭襲擊 14:25 英國防官員對媒體表態:烏克蘭用英國軍援,襲擊俄國境內目標合法 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0