Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • April 13, 2022

消委會|第5波疫情食米雞蛋等貨價升 不同網上超市售價有差異應貨比三家

消委會透過「網上價格一覽通」,收集今年首3個月3間網上超市11組合共90項貨品的價格,發現11組貨品的總平均售價分別錄得0.2%至24.8%不等的升幅,其中升幅最高的是「包裝蛋糕」,升24.8%。
Comment 0