ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,324 views • June 13, 2022

中共 国内や海外に軍事基地大量建設

中共は国内や海外に軍事基地を大量に建設しています。最近、カンボジア南西部のリアム海軍基地に、中共が秘密裏に海軍施設を建設していると報じられています。
Comment 0