Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • February 2, 2023

Dr.SHIVA: Ginkgo & Lung Congestion - A CytoSolve® Analysis

drshiva
drshiva
Short video above. Full analysis here: https://vashiva.com/dr-shiva-live-gingko-and-lung-congestion-a-cytosolve-analysis CytoSolve is a revolutionary platform invented @MIT by Dr.SHIVA that delivers TruthFreedomHealth.com
Show All
Comment 0