เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
67 views • March 31, 2022

《新人皮灯笼》一对情侣惨死,男的被埋在死穴,女的被做成人皮灯笼永世不得超生

姿游看电影
姿游看电影
《新人皮灯笼》是由刘伟强执导,梁家辉、邱淑贞等主演的爱情恐怖片。 该片讲述了一对情侣惨死,永世不得超生。后在江湖小混混阿辉的帮助下得以复仇的故事。该片于1993年11月27日在中国香港上映。 在一边远小镇,开着一家旅店,过往客人不少,其中腰缠万贯者也时有过往。该店门前挂有一灯笼,与普通灯笼无异,但其实它是一个“人皮灯笼”。阿辉(梁家辉饰)是一个江湖小混混,在一次械斗中被雄爷的手下打伤,幸得一女鬼相救。一天女鬼牵引着阿辉去了一个老宅,使他回忆起一些往事,阿辉在三十年前得罪了黑社会老大雄哥,被其凶残的杀死,并被诅咒,阿辉为了能改变自己的命运,去找四婆帮忙。 原来阿辉前世是一位律师,女鬼细蓉(邱淑贞饰)前世是一名戏子,两人情深意重,可是细蓉的师姐也喜欢阿辉,在一次意外中细蓉的师姐被阿辉杀死,黑社会老大雄哥,帮她报仇,杀死了阿辉,并诅咒他让他十世不得超身,细蓉也自杀殉情。为了帮阿辉超身,细蓉引着阿亮去找阿辉的骨头。但雄爷却趁机抢走了灯笼,控制了细蓉,阿辉不顾人单力薄去跟雄爷决斗。
Show All
Comment 0