Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
221 views • July 10, 2021

★트럼프 대통령의 복귀가 가까이 왔다

참믿음자유
★트럼프 대통령의 복귀가 가까이 왔다. 트럼프 대통령께서 속히 돌아와야 하는 것은 딥스테이트를 멸망시켜야 한다.
Comment 3