Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • August 1, 2021

美股三大期指 反弹未歇涨势未止,今天或将挑战K线三连阳 7/22

赢战华尔街
赢战华尔街
美股三大期指 反弹未歇涨势未止,今天或将挑战K线三连阳,即三阳开泰。 ▶︎ 计量指标购买:WeChat: TraderCopyPortfolios #道琼#纳斯达克#标普 免责声明: 我的全部视频都是我个人观点的分享,非投资建议,而且我的想法不一定全部都是正确,大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险,投资需谨慎。
Show All
Comment 0