เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
349 views • February 5, 2021

Flower painting | Acrylic painting for beginners | step by step | Daily art #200

LuLu Art
LuLu Art
Today, I painted a flower painting. Beginners can drew a easy acrylic painting. I made this video to introduce acrylic painting for beginners. Follow me learn acrylic painting step by step. Acrylic painting tutorial and acrylic painting techniques, are also suitable for advanced learners. Flower painting | Acrylic painting for beginners | step by step | Daily art #200 Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video . Colors listed on the screen The materials I have used in canvas painting Canvas size: 8"x 8" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044063041484 ----------------------------------------------------- #acrylicpainting #paintingtutorial #acrylicpaintingforbeginners #oilpaintingforbeginners #easypainting #dailypainting #flowerpainting -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "Beautiful lake landscape | Acrylic painting | step by step #255" https://www.youtube.com/watch?v=Nbm3hoKlPnI -~-~~-~~~-~~-~-
Show All
Comment 0