Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,494 views • May 9, 2021

鐵證如山-中文預告

ntdvideo
這是一部中、英雙語版系統地揭露中共活摘法輪功學員器官國家群體滅絕犯罪的大型教學片。影片呈現了追查國際十多年來對中共活摘調查的主要證據。其中包括對5名中共中央政治局常委、軍委副主席、國防部長、軍方總後勤部衛生部部長、政法委、「610」、法院、活摘現場目擊者、全國41家器官移植醫院的45個院長、主任、醫生等調查錄音。是全面了解和深入研究中共活摘罪行的大型速成資料片。
Comment 0