Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • April 18, 2021

《紅樓夢》(87版)第10集 聽曲文寶玉悟禪機(主演: 陳曉旭、歐陽奮強、張莉、鄧婕、高宏亮、郭霄珍 )

經典電視劇
經典電視劇
本集主要內容:賈母(李婷飾)請來了戲班子唱戲,有一個唱戲的像黛玉,林黛玉(陳曉旭飾)聽了生氣就走了,雲兒也生氣了。寶玉(歐陽奮強飾)來看黛玉,被黛玉責罵了一頓走了出去。寶玉聽了戲文說要悟禪,讓嚇人拿來了各種有關的書籍。 1987年首播的央視版《紅樓夢》是根據中國古典文學名著《紅樓夢》改編的一部古裝連續劇。該劇由王扶林先生導演,周汝昌、王蒙、周岭、曹禺、沈從文等多位紅學家參與製作。 青埂峰下女媧補天剩下的頑石在一僧一道的指引下下塵世去經歷一番那富貴溫柔鄉了。一天,與甄士隱深交的貧困書生賈雨村向他借盤纏上京赴考,斷定次子日後必定飛黃騰達的甄士隱慷慨解囊,於是雨村上京赴考了。不料甄士隱的愛女甄英蓮卻遭拐子拐了去,隨後甄家在一場火災後敗落。賈雨村不負眾望果然中了進士,隨後當州官時遇到了被薛蟠強買的英蓮,為了自己的利益,不得罪四大家族,雨村胡亂判了案。 林黛玉母親早逝,自幼多病,父親林如海托上京的賈雨村將她帶到外祖母家。賈母見了黛玉後喜不自勝,從此黛玉就在賈家安頓了下來。這日王夫人的姐妹薛姨媽一家也到了京城,從此賈寶玉、林黛玉和薛寶釵和襲人等一眾少年少女一同見證了四大家族的興盛衰敗……
Show All
Comment 0