ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • January 12, 2023

Funerárias lutam contra a superlotação na China

Diante dos Fatos
Com as funerárias de todo o país sobrecarregadas pelas mortes causadas pelo vírus, algumas pessoas parecem estar recorrendo a outros métodos para lidar com os restos mortais de seus entes queridos. Estão queimando os corpos nas ruas. 💎 Deixe seu e-mail para receber nossas novidades: https://newsletter-br.youmaker.com/ 💎 Faça uma doação para apoiar nosso trabalho: NTD Português | https://donorbox.org/ntd-portugues 💎 Siga nossas redes sociais! Instagram: https://www.instagram.com/ntd_portugues Twitter: https://twitter.com/EpochTimesPT Facebook: https://www.facebook.com/NTDportugues Grupo do Telegram: https://t.me/ntdportugues Rumble: https://rumble.com/c/c-400815 Gettr: https://gettr.com/user/ntdportugues Site: https://www.epochtimes.com.br/
Show All
Comment 0