Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • September 30, 2022

精彩片段》🔥一旦俄烏戰爭延續 印太.俄烏犄角之勢依然存在 台灣要小心!國際社會不講台獨 是講「台灣不歸中共管」!台灣對中共國的崩潰要有所準備!|明居正|宋國誠|@新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
📍觀看完整影片 https://bit.ly/3CmDpal #台灣不歸中共管 #中共國崩潰的準備 #新聞大破解 #明居正 #宋國誠 ———————— ※以上來賓言論不代表本台立場 #新聞大破解 每週三、五 晚上 10 點更新影片 (台灣時間) 🎯 乾淨世界 ➡️ https://bit.ly/3PYmLl1 🎯 新唐人亞太電視台 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 社會情勢快速變遷,網路訊息真假難辨,中資媒體炒作,加深社會矛盾。 #新唐人亞太電視台 特別邀請專家來賓破解新聞,讓您快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0