Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11991
63 views • September 30, 2022

Gov. Gavin Newsom Signs Bill Making California a Trans Sanctuary State

NTD News
NTD News
California Gov. Gavin Newsom on Sept. 29 signed “gender-affirming health care” legislation. It makes the state a refuge for transgender children and their parents fleeing child abuse laws in other states.
Comment 0